Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Japansk Buddha


699,-

JAPANSK BUDDHA

Høyde 22 cm - massiv figur - støpt i sten
En vakker Buddha-figur som er inspirert av den vel 13 meter høye Daibutsu-statuen i Kamara utenfor Tokyo.

Mudras - håndstillinger:

De ulike håndstillinger (mudras) som man ser på Buddha-statuer, har alle en dypere betydning.

DHYANA MUDRA - "Meditasjon":                                                                                                                 
Begge hender hviler i fanget, håndflatene vender opp, tomlene berører hverandre og en sirkel av dyp og fredfull energi skapes.

BHUMISPARSA MUDRA - "Jorden er vitne":                                                                                                     
Det var slik Buddha satt da han ble opplyst. Den høyre hånden hviler på kneet og fingrene peker mot jorden. Venstre hånd ligger i fanget med håndflaten vendt opp. Noen figurer har en skål i venstre hånd. Jorden er vitne forstått på den måten at Buddhas oppstandelse etterlater et avtrykk av "oppstandelseskraft" i jordens eterlegeme. Denne kraften kan kontaktes i meditasjon.

VITARKA MUDRA - "Videreføring av Buddhas lære":                                                                                      
Symbol på den ordløse overføringen av Buddhas lære. Høyre hånd er løftet til skulderhøyde med håndflaten fremover, og venstre hånd hviler i fanget med håndflaten opp.

ABHAYA MUDRA - "Beskyttelse":                                                                                                                  
Høyre hånd er løftet til skulderhøyde med håndflaten vendt fremover. Denne mudraen beskytter og fjerner frykt.

Japanese Buddha

Height 22 cm - solid figure - cast in stone
A beautiful Buddha figure inspired by the 13 meter high Daibutsu statue in Kamara outside Tokyo.

Mudras - hand positions:

The various hand positions (mudras) that one sees on Buddha statues all have a deeper meaning.

DHYANA MUDRA - "Meditation":
Both hands rest in the lap, the palms face up, the thumbs touch each other and a circle of deep and peaceful energy is created.

BHUMISPARSA MUDRA - "The Earth is a Witness":
This is how the Buddha sat when he was enlightened. The right hand rests on the knee and the fingers point towards the ground. The left hand is in the lap with the palm facing up. Some figures have a bowl in their left hand. The earth is a witness understood in the sense that the resurrection of the Buddha leaves an imprint of "resurrection power" in the earth's etheric body. This power can be contacted in meditation.

VITARKA MUDRA - "Continuation of the Buddha's Teachings":
Symbol of the wordless transmission of the teachings of the Buddha. The right hand is raised to shoulder height with the palm forward, and the left hand rests in the lap with the palm up.

ABHAYA MUDRA - "Protection":
The right hand is raised to shoulder height with the palm facing forward. This mudra protects and removes fear.

Kommentarer

Gryta Sanseri

Gryta Sanseri


Yoga, Duft & Drømmer….

 

Relaterte produkter

 • Bilde av Armbånd Howlite Buddha
  249,-
 • Bilde av Buddha Mansjettknapper
  249,-
 • Bilde av Buddha lysholder 23 cm
  379,-
 • Bilde av Buddha på Lotus - Massiv hvit
  949,-
 • Bilde av Buddha 30cm Utskåret i Tre
  1.999,-
 • Bilde av Buddha Med Lys
  379,-