Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
Til kassen
Total: 0,-

Yoni Wand Rosenkvarts - 18 cm

På lager: 11
25% Rabatt
1.390,-
1.043,-

Tilbudet slutter 4.10.2021

Vennligst velg

YONI WAND ROSENKVARTS 18CM

Yoni Wands Rosenkvarts – Love yourself inside & out!

Vi ELSKER krystaller og det vet vi at mange av våre kunder gjør også. Derfor har vi valgt å lansere våre egne Yoni Wands!!

Ikke alle er kjent med ideen om å bruke en massasjestav av krystall. Du har kanskje sett bilder og videoer av disse vakre, sensuelle skjønnhetene og ønsker kanskje å eie en, men du har, eller har hatt, spørsmål som kan føles litt vanskelig å stille.

Her kan du få svar på alt du ønsker å vite om Yoni Wands også kalt «GODDESS WANDS» - men er redd for å spørre om. De fleste spørsmål kan besvares på en enkel og naturlig måte. Don´t worry!!

Vi skal prøve å svare på de mest grunnleggende og oftest stilte spørsmålene her, så slipper du å spørre.

Hva er Yoni og hva er en Yoni Wand eller «Goddess Wand» som vi liker å kalle den?

La oss starte med den grunnleggende historien; Yoni kan oversettes til å bety «hellig plass» og er et sanskrit ord for skjeden, med flere dypere lag av mening.

En Yoni Wand er en krystall, eller annen naturlig edelstenstav, som er beregnet på hellig selvglede, manifestasjon og helbredelse innenfra.

En krystalldildo? Det er nytt!

Vel, nei, faktisk ikke og det er kanskje noe av det mest interessante ved dette. Bruken av edelstens-dildoer spenner seg tilbake tusenvis av år. Den tyske arkeolog Petra Kielsebach var i 2005 med på å grave frem en 28.000 år gammel utgave av en sten-penis i Baden-Wuertemberg i Tyskland.

Litt praktisk / ofte stilte spørsmål:

Vil den føles kald?

Ja, først vil den føles kald, men når den smelter inn med varmen fra huden din vil forvandlingen være med på å øke nytelsen.

Følelsen av kjølig og rent krystall mot varmen på huden din er en veldig tilfredsstillende opplevelse i seg selv.

Dersom du ikke ønsker den kjølige følelsen, kan du enkelt varme den opp, ganske enkelt ved å holde på den eller legge den i litt lunkent vann før bruk.
NB: Maks 40 grader

Føles det godt?

Ja!!. Her får du en mye mer subtil sensasjon enn batteridrevne leker.

Følelsen er delikat, glatt, kjølig, og deretter vil en varme bygge seg opp.

Dersom du er mottakelig for subtil energi vil du kunne oppleve et crescendo av glede som det er vanskelig å sette ord på.

Hvordan rengjør du den?

Rosekvarts Yoni Wands er superenkle å ta vare på!

For å rengjøre dem kan du ganske enkelt skylle godt med varmt vann (maks 40 grader)og bruke litt PH balansert såpe, eddik eller ett par dråpe eterisk olje med lavendel for å gni over staven og desinfisere. Vi anbefaler økologisk, eterisk Lavendel fra Primavera. Se under relaterte produkter.

Avslutt med å skylle igjen med varmt vann(maks 40 grader) og tørk den med en myk, ren klut: Så er du ferdig! Vi anbefaler sterilisering før første gangs bruk og med jevne mellomrom. Kok opp vann, trekk kjelen fra platen og legg din Yoni Wand i når temperaturen er litt høyere enn din kroppstemperatur a 37 grader. La den ligge noen minutter. 

Din Yoni Wand oppbevares i en lekker velour pose som følger med på ditt kjøp.

Kan jeg bruke den sammen med partneren min?

Definitivt, akkurat som du ville brukt ethvert annet leketøy eller massasje stav. De samme grunnleggende prinsippene for hygiene og leketøyetikette gjelder selvfølgelig.

Du / Dere vil få den ekstra bonusen at krystaller er energiverktøy og Deres kjærlige energier vil bli intensivert og kanalisert gjennom staven og inn i deg!

Hvor store er de?

Tekniske mål er 18-19 cm lang og 1,5-4 cm bred…. eller en håndfull nytelse som vi liker å svare på det spørsmålet.

Våre Yoni Wands er håndlaget av naturmateriale og enkelte størrelsesforskjeller vil derfor naturlig forekomme.

Tilbyr dere andre former, edelstener eller størrelser?

Ja, se under relaterte produkter.

Er du nå klar for å eie din egen Goddess Wand? Handle nå, raskt og enkelt. Du får den tilsendt som pakke i en nøytral forsendelse.

YONI WAND ROSE QUARTZ 18CM

Yoni Wands Rose quartz - Love yourself inside & out!

We LOVE crystals and we know that many of our customers do too. That is why we have chosen to launch our own Yoni Wands !!

Not everyone is familiar with the idea of ​​using a crystal massage stick. You may have seen pictures and videos of these beautiful, sensual beauties and may want to own one, but you have, or have had, questions that may feel a little difficult to ask.

Here you can get answers to everything you want to know about Yoni Wands also called "GODDESS WANDS" - but are afraid to ask. Most questions can be answered in a simple and natural way. Don't worry !!

We will try to answer the most basic and most frequently asked questions here, so you do not have to ask.

What is Yoni and what is a Yoni Wand or "Goddess Wand" as we like to call it?

Let's start with the basic story; Yoni can be translated to mean "holy place" and is a Sanskrit word for the vagina, with several deeper layers of meaning.

A Yoni Wand is a crystal, or other natural gemstone rod, intended for sacred self-satisfaction, manifestation and healing from within.

A crystal dildo? It's new!

Well, no, actually not and that is perhaps one of the most interesting things about this. The use of gemstone dildos dates back thousands of years. In 2005, the German archaeologist Petra Kielsebach was involved in excavating a 28,000-year-old version of a stone penis in Baden-Wuerttemberg, Germany.

Some practical / frequently asked questions:

Will it feel cold?

Yes, at first it will feel cold, but when it blends in with the heat from your skin, the transformation will help increase pleasure.

The feeling of cool and pure crystal against the heat of your skin is a very satisfying experience in itself.

If you do not want the cool feeling, you can easily heat it up, simply by holding it or soaking it in a little lukewarm water before use.
NB: Max 40 degrees

Does it feel good?

Yes!!. Here you get a much more subtle sensation than battery-powered toys.

The feeling is delicate, smooth, cool, and then a heat will build up.

If you are receptive to subtle energy, you will be able to experience a crescendo of joy that is difficult to put into words.

How do you clean it?

Rose quartz Yoni Wands are super easy to care for!

To clean them, you can simply rinse well with warm water (max. 40 degrees) and use a little PH balanced soap, vinegar or a couple of drops of essential oil with lavender to rub over the stick and disinfect. We recommend organic, ethereal Lavender from Primavera. See under related products.

Finish by rinsing again with warm water (max 40 degrees) and wipe it with a soft, clean cloth: Then you are done! We recommend sterilization before first use and at regular intervals. Bring water to a boil, remove the pan from the heat and place your Yoni Wand in when the temperature is slightly higher than your body temperature of 37 degrees. Leave it for a few minutes.

Your Yoni Wand is stored in a delicious velor bag that comes with your purchase.

Can I use it with my partner?

Definitely, just like you would use any other toy or massage wand. Of course, the same basic principles of hygiene and toy etiquette apply.

You / You will get the extra bonus that crystals are energy tools and your loving energies will be intensified and channeled through the rod and into you!

How big are they?

Technical measurements are 18-19 cm long and 1.5-4 cm wide…. or a handful of pleasures that we like to answer that question.

Our Yoni Wands are handmade from natural material and some size differences will therefore naturally occur.

Do you offer other shapes, gems or sizes?

Yes, see under related products.

Are you now ready to own your own Goddess Wand? Shop now, quickly and easily. You will receive it as a package in a neutral shipment.

Kommentarer

Relaterte produkter

×
Produktet du valgte er lagt i handlekurven